Kaikki taloushallinnon palvelut helposti ja oikeaan aikaan

Kirjanpito, alv-askelmat, veroilmoitus ja veroneuvonta, laskutus, palkanlaskenta, kustannuslaskenta, arkistointi, yrityksen perustaminen, rakentamisen ilmoitukset verottajalle sekä kaikki muut lakisääteiset viranomaisilmoitukset helposti ja oikeaan aikaan.

Ota yhteyttä!

Kirjanpito

 

Kaikki yritykset ovat toiminnastaan kirjanpitovelvollisia. Kirjanpito toteutetaan siten, että yrityksen tositteet kerätään ja niiden tiedot kirjataan kirjanpitojärjestelmään.

Kirjanpidon avulla selvitetään yhtiön tulos, varallisuus ja velat. Kirjanpidosta yrityksen johto saa tarpeellista tietoa päätöstensä tueksi. Lisäksi kirjanpito toimii arvonlisäverotuksen ja yhtiön tuloverotuksen perusteena. Tilikauden lopuksi tehdään tilinpäätös ja veroilmoitus.

Kun annat kirjanpidon luotettavan ammattilaisen hoidettavaksi, voit keskittyä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Asiakkaanamme toimitat meille tositteet kuukausittain ja ammattitaitoiset kirjanpitäjämme hoitavat loput. Hoidamme arvonlisäveroilmoitukset ja toimitamme sinulle haluamasi raportit yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tilikauden päättymisen jälkeen valmistamme tasekirjan ja teemme veroilmoituksen.

Teemme mielelämme tarjouksen juuri sinun yrityksellesi parhaiten sopvasta kirjanpidon hoitamisesta.

Soita ja kysy lisää palveluistamme.

Lisätietoa yrityksen kirjanpidon järjestämisestä: Kirjanpidon ABC.

Kustannuslaskenta-palvelut

 

Kustannuslaskenta on oleellinen osa yritystoimintaa. On tärkeää tietää, mitkä kustannukset kohdistuvat myytävään tuotteeseen tai palveluun. Näiden tietojen avulla on määriteltävissä hinta tuotteelle tai palvelulle.

Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tuotteet tai palvelut on hinnoiteltu oikein, jotta kaikki toiminnan kulut saadaan peitettyä. Autamme mielellämme myös tuotehinnoitteluissa, investointilaskelmissa yms.

Arkistointi

 

Kirjanpidon säilytysajat määrätään kirjanpitolaissa ja muussa lainsäädännössä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto, koneellisen kirjanpidon täsmäytysselvitykset sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpitokirjoja ovat päivä- ja pääkirjat. Kirjanpitokirjoja voivat olla myös osakirjanpidoista laaditut päivä- ja pääkirjat.

Palkkakirjanpidon raporteista 10 vuoden säilytysaika koskee kirjanpitokirjoihin verrattavissa olevaa aineistoa, palkkakausikohtaista listausta maksetuista palkoista tiliöinteineen ja palkkakortteja. Liikearkistoyhdistys ry suosittelee, että palkkakortteja säilytetään 50 vuotta.

Arvonlisäverolainsäädännön mukaan kiinteistöinvestointeja koskevat tositteet on säilytettävä 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin arvonlisäverolain mukainen tarkistuskausi on alkanut. Käytännössä säilytysaika on vähintään 14 vuotta.

Ennakkoperintälaissa säädetään palkkakirjanpidon säilyttämisestä. Palkkakirjanpito on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä noudattaen muuten mitä kirjanpitolaissa säädetään kirjanpitoaineiston säilytysajasta. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jolloin suoritus on maksettu.

Tasekirja on ainoa kirjanpidon asiakirja, joka on säilytettävä paperisena, kaikki muu kirjanpitoaineisto voidaan säilyttää sähköisesti.

StreamInfo Tilipalvelut auttaa sinua arkistoimaan yrityksesi kirjanpidon ja tositteet lainsäädännön mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Kysy lisää arkistointipalveluistamme.

Lisätietoa yrityksen kirjanpidon säilyttämisestä: Kirjanpidon arkistointi.

Arvonlisäverotus

 

Arvonlisäverovelvolliset yritykset antavat verottajalle arvonlisäveroilmoituksen joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa.

Arvonlisäveroilmoitus annetaan verottajan Verotili-palvelussa täyttämällä kausiveroilmoitus-lomake.

Ilmoituksessa ilmoitetaan yrityksen myynnistä muodostunut arvonlisävero sekä ostoista muodostunut vähennettävä arvonlisävero. Näiden erotuksesta muodostuu joko verottajalle maksettavaa arvonlisäveroa tai verottajan palauttamaa arvonlisäveropalautusta.

StreamInfo tilipalveluiden asiakkaana voit valtuuttaa meidät antamaan alv-ilmoitukset verottajalle yrityksesi puolesta.

StreamInfo tilipalveluilla on kokemusta myös kansainvälisestä arvonlisäverotuksesta.

Lisätietoja arvonlisäverosta: Verottajan ohje arvonlisäverovelvolliselle.

Veroilmoitus ja veroneuvonta

 

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus tehdään kunkin tilikauden päätteeksi. Pienillä yrityksillä tilikausi on usein sama kuin on kalenterivuosi, mutta se voi olla myös kalenterivuodesta poikkeava.

Veroneuvonnan avulla arvioimme elinkeinotoiminnan tulevaa verorasitusta, jotta yrittäjälle ei tulisi yllätyksiä. Voimme tehdä yhdessä yrittäjän kanssa myös verosuunnittelua. Selvitämme oikeudet verottomiin korvauksiin ja niiden määrään.

Rakentamisen ilmoitukset verottajalle

 

Laadimme rakentamisen veroilmoitukset puolestasi ja jätämme ne verottajalle täsmällisesti oikeaan aikaan.

Budjetointi

 

Budjetin, eli talousarvion avulla pystytään ohjaamaan yrityksen toimintaa haluttuun suuntaan. Laadittua budjettia sekä tulos- ja taselaskelmaa vertaamalla on nopeasti havaittavissa, mihin suuntaan yrityksen toiminta on menossa.

Teemme budjetin aina yhdessä yrittäjän kanssa, koska jokaisella yrittäjällä on paras näkemys oman yrityksensä liiketoiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä,

Budjetti kannattaa laatia realistisesti ja sen pitää perustua tarkkoihin ja ajan tasalla oleviin talouslaskelmiin.

Budjetin toteutumista pitää myös seurata, silloin siitä on todellista apua yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Palkanlaskenta

 

Laskemme työntekijöiden brutto- ja nettopalkat maksatusta varten.

Teemme kausi-ilmoitukset sekä tilityslaskelmat. Myös vuosi-ilmoitukset sekä viranomaisille, että vakuutusyhtiöille.

Tarvittaessa teemme myös työntekijöiden palkkatodistukset.

Laskutus

 

Laskutuspalvelumme avulla teemme asiakkaallenne lain määrittelemän myyntilaskun ja toimitamme sen sovitulla tavalla. Laskutuksen lisäksi voimme hoitaa myös saatavien seurannan sekä asiakkaiden maksumuistutukset.

Yrityksen perustaminen

 

Yritystä perustettaessa uuden yrittäjän kannattaa laatia mahdollisimman tarkka liiketoimintasuunnitelma.

Tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa on tulevan yrityksen kannattavuuden arviointi.

Huolellisesti laadituista kannattavuuslaskelmista on paljon hyötyä, kun mietitään uuden yrityksen yritysmuotoa ja rahoitusvaihtoehtoja.

StreamInfo tilipalveluiden asiantuntijoilta saat asiantuntevaa apua myös erilaisten rahoitusvaihtoehtojen etsimisessä.

StreamInfo tilipalveluiden asiantuntijoilla on pitkä kokemus yritysten perustamisesta ja aloittavan yrityksen toiminnan haasteista.

Autamme laatimaan uuden yrityksen perustamisasiakirjat sekä tekemään yrityksen rekisteröimiseksi tarvittavat ilmoitukset kaupparekisteriin ja veroviranomaisille.

Lisää tietoa yrityksen perustamisesta: Näin perustat yrityksen

StreamInfo Oy

Fredrikinkatu 61 a 6. krs
00100 Helsinki

Puh. 050 306 6385

timo.kallio@streaminfo.fi
info@streaminfo.fi

Ammattitaitoista ja luotettavaa tilitoimistopalvelua.

Soita meille: 050 306 6385.

Ota yhteyttä!